dis görsel dİzayn

Bir geminin görünümü, projenin kalitesinin göstergelerinden biridir ve projenin çekiciliği için temel gerekliliktir. “DNA Marin”, gemi sahibinin markasını ve/veya imajını vurgulamak için bir geminin dış tasarımını ve görsel çizgilerini geliştirir. Tasarımı görselleştirmeyle kavramsallaştırmak için tasarım uzmanlığı şarttır. Bu süreç, müşterinin gemi hakkında fikir sahibi olmasına olanak sağlar ve projenin geri kalan aşamaları için de yardımcı olur. Zamanın gelişen tasarım çizgilerini takip ediyor ve bu doğrultuda hayatın çizgilerini yakından takip ediyoruz.

Scroll to Top